Megalightlar

Daha çok trafik ışıklarına yakın noktalarda yer alan, içten ışıklandırmalı ve yüksek bir çerçevenin içinde çift taraflı yer alan reklam mecrasıdır. Verilmek istenen mesajın hedef kitleye kolay ulaşmasını sağlamasının yanı sıra prestij reklamlarında en çok tercih edilen mecradır.