Takım olmak kolay iş değil, bu küçük ekip sizin için büyük işler başarmaya hazır. Siz hazır mısınız?

Dünyanın en zor işlerinden biri, birkaç kişinin bir araya gelip bir iş yapabilmeleridir. Oysa spritüel yasalara göre ilke olarak bir grup oluşturmak ve ekip ruhuyla çalışmak bireyselliğini o küme içinde, kümenin hedefi doğrultusunda eritebilmek, "ben" yerine "biz" diyebilmek, bir bütün içinde birlikte hareket etmek, yaratıcı bir enerjinin açığa çıkmasını sağlar.

Bir meyve olan nar, bir bütünü oluşturan takım ruhuna örnek verilebilir. Dışarıdan bakıldığında nar bir bütündür, bir sistem oluşturmuştur; ama içinde kendine özgü bölümler bu sistemi çok iyi bir şekilde tamamlar. Nar içerisinde, tek tek yerini alan nar taneleri ahenk içinde bütünlüğü korur ve takımda yerini alır. Tüm bu bileşkeleri toplamış, konuları çözümlemiş bir takım, takım ruhunu gerçekleştirmiş olacaktır.